Geschiedeni

Hotel Residence Toscana Verde is ontstaan in het hart van het antieke Etrurie na het herstel van een oude tabaksfabriek.

Toscana Verde AgriturismoHotel Residence Toscana Verde is een schitterend hotel geconstrueerd uit de restauratiewerkzaamheden van een antieke tabaksfabriek (‘La Tabaccaia’) die gespecialiseerd was in de productie van Toscaanse sigaren. De antieke stijl van het gebouw is met de herstructurering bewaard gebleven waardoor het nog altijd zijn eigenzinnige en typerende eigenschappen bezit. La Tabaccaia is ontstaan aan het einde van de 20ste eeuw, toen in de regio van Laterina de cultivering en de bewerking van  tabaksbladeren zich steeds verder ontwikkelde. Deze activiteit die een aanzienlijke toename had in aantal, verspreid door het territorium van de gemeente, heeft geduurd tot de jaren ’80.  De tabakswinkel van boerderij Monsoglio heeft nog steeds de originele typologie van deze gebouwen, echter sterk uitgebreid, en aangepast aan de omgeving waarin deze is gesitueerd zonder dat het afdoet aan de typerende stijl.

Agriturismo HallDe beslissing om een tabaksdrogings fabriek te ontwikkelen, wordt herleid uit het overwegende belang die de droging en de verwerking hebben gehad voor de economische ontwikkeling van Laterina in het begin van de jaren ‘900.
Het tabaksgewas heeft zich in Laterina, evenals in Toscane, in het begin van de twintigste eeuw  begunstigd door de plaatselijke klimatologische omstandigheden welke ideaal waren voor een dergelijke groeiende en belangrijke beschikbaarheid van grond voor de teelt. En daarmee een aanzienlijk potentieel voor de exploitatie van het terrein teelt als gevolg van de drooglegging van de vlakte. De ontwikkeling van de tabaksteelt duurde tot de jaren '70, waarna een aantal structurele factoren in de agrarische sector tot een crisis hebben geleid.  De effecten van deze crisis worden gemarkeerd in de plaats Laterina met het ontslag en het verlaten van de vele tabakswinkels die actief waren in het gebied.

Het bewerkingsproces van de tabak

     

het bewerkingsproces van de tabak - van het blad tot het eindproduct bestaat uit aaneengeschakelde fasen, van welke de belangrijkste en de meest delicate de zogenoemde ‘zorg’ is, waarmee de droging van het blad wordt gerealiseerd.
De eerste fase van dit proces, bestond uit het laten uitrusten van de tabaksbladeren in circa 8 dagen in een compleet donkere ruimte. Aan het eind van deze periode hadden ze dan een gelige kleur.
In de fase die daarop volgde werden de bladeren blootgesteld aan de warmte van de ovens, ook deze fase van blootstelling duurde ongeveer 8 dagen, waarin de bladeren bruin kleurden.
Na de verplaatsing van de inmiddels bruin gekleurde bladeren in een afgesloten ruimte, begon het proces van de ‘tweede zorg’, die een duur had van 15 dagen, beëindigd met de droging van de bladnerven.
Na het complete drogingsproces waren de tabaksbladeren zo fragiel en broos dat de nakomende fasen moeilijk uit te voeren waren.
Zo ging men een ‘verzachtingsproces’ tegemoet gedetermineerd door een kleine hoeveeheid vocht.
Met deze laatste werkzaamheid concludeerde men de cyclus van de tabaksdroging, welke daarna naar andere plaatsen werd vervoerd voor de volgende fasen in de verwerking.